Vertaisarviointi

Into Kustannus julkaisee tieteellisiä artikkeleita ja monografioita, joiden arvioinnissa noudatetaan Tieteellisten seurain valtuuskunnan esittämiä vertaisarvioinnin periaatteita  sekä Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeeseen perustuvia käytäntöjä. Keskeneräiset käsikirjoitukset, arviointilausunnot ja julkaisupäätökset eivät ole julkisia, mutta Into Kustannus säilyttää ne voidakseen tarvittaessa raportoida vertaisarvioinneista Tieteellisten seurain valtuuskunnalle.

Jokaisen vertaisarvioitavan käsikirjoituksen arvioi kaksi riippumatonta, tohtorin tutkinnon suorittanutta arvioijaa. Arvioijat voivat edellyttää kirjoittajilta käsikirjoitusten muokkaamista, jotta ne voidaan julkaista tieteellisinä artikkeleina tai monografioina. Vertaisarviointilausuntojen pohjalta tehtyjen muokkausten jälkeen toimituskunta arvioi ja kommentoi käsikirjoituksia kiinnittäen erityistä huomiota siihen, onko refereiden palautteeseen reagoitu riittävästi. Kirjoittajilla on toimituskunnan palautteen jälkeen mahdollisuus tehdä käsikirjoituksiin lisämuokkauksia. Mikäli referee on lausunnossaan edellyttänyt käsikirjoituksen arvioimista uudelleen, käsikirjoitus toimitetaan muokkausten jälkeen myös uudelleenarviointia edellyttäneelle refereelle. Kustantaja tekee lopulliset päätökset artikkelien tai monografioiden julkaisemisesta edellä esitettyjen arviointi- ja muokkauskierrosten jälkeen toimituskunnan suositusten pohjalta.

Jaa tämä:

Sinulle on kirjoja.