Lataa alkuperäinen kuva ▼

Arvonnan säännöt

Katalogiarvonnan säännöt

  1. Järjestäjä

Kilpailun
järjestäjänä toimii Into Kustannus Oy. Osoite Kalevankatu 43 00180 Helsinki. (myöhemmin tässä tekstissä ”arvonnan järjestäjä”)

  1. Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voivat
 osallistua kaikki Suomessa asuvat täysi-ikäiset luonnolliset henkilöt.

Osallistumisoikeutta
 ei ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat 
olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa. Osallistumalla tähän
 arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan arvonnan sääntöjä.

  1. Kilpailuun
 osallistuminen

Kilpailuun voi
 osallistua 20.5.2022 klo 12:00 ja 25.5.2021 klo 12:00 välisenä aikana. Kilpailuun 
osallistutaan kommentoimalla Facebookin tai Instagramin kisapostauksen alle.

4.
 Palkinto

Arvontaan osallistuneiden
 kesken arvotaan kaksi voittajaa, jotka saavat valita mieluisan kirjalahjan kampanjan kirjalistalta, arvoltaan noin 20 euroa. Palkinto arvotaan 25.5.2021 mennessä ja
 voittajalle ilmoitetaan kilpailupostauksen kommenttikentässä ja Facebookin 
yksityisviestillä. Voittajan tulee ilmoittaa yhteystietonsa 5 vuorokauden
 kuluessa saatuaan voittoilmoituksen. Jos voittaja ei ilmoita yhteystietojaan
 Into Kustannuksella on oikeus arpoa uusi voittaja. Palkinto toimitetaan
 voittajan suomalaiseen osoitteeseen.

Palkinto on
 henkilökohtainen. Palkinnon voittaja vapauttaa arvonnan järjestäjän kaikesta
 vastuusta liittyen palkinnon vastaanottamiseen tai käyttöön. Voittaja vastaa 
itse kaikkien palkinnon käyttöön tarvittavien tuotteiden ja palveluiden hankinnasta.
 Arvonnan järjestäjän kokonaisvastuu kutakin arvonnan osallistujaa kohtaan ei
 ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen kokonaisarvoa. Mainitut
 vastuunrajoitukset eivät kuitenkaan rajoita kuluttajalle kuluttajansuojalain
n ojalla kuuluvia oikeuksia. Arvonnan järjestäjä maksaa palkinnosta maksettavan
 arpajaisveron.

5.
Vastuu teknisistä ongelmista

Arvonnan järjestäjä ei ole
 vastuussa arvontaa koskevien osallistumiskanavien toimivuudesta tai
 osallistumisista, jotka keskeytyvät tai katoavat teknisten ongelmien vuoksi.

6.
 Sääntöjen vastaiset osallistumiset

Arvonnan järjestäjällä on
 oikeus poistaa kilpailun osallistujien Into Kustannuksen sivuille lisäämiä
 viestejä ja kuvia, jotka ovat loukkaavia, häiritseviä, rikkovat 
tekijänoikeuksia tai ovat muulla tavalla epäasiallisia tai lainvastaisia,
 taikka Facebookin/Instagramin käyttöehtojen vastaisia. Jos arvontaan 
osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta arvontaan muuten
 kuin säännöissä mainituin tavoin, on arvonnan järjestäjällä oikeus hylätä 
osallistuminen.

7.
 Henkilötietojen käsittely ja viestintä

Arvonnassa ei kerätä
 yhteystietoja tai markkinointilupia muutoin kuin palkintojen toimittamiseksi
 voittajille. Henkilötietoja ei säilytetä eikä luovuteta ulkopuolisille.

8.
 Muut ehdot

Osallistumalla kilpailuun 
osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailusääntöjä. Arvonnan 
järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin.

Osallistumalla arvontaan 
osallistuja vapauttaa Facebookin/Instagramin kaikesta vastuusta.
 Facebook/Instagram ei sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa millään 
tavalla eikä se liity mitenkään Facebookiin/Instagramiin.

Jaa tämä: